+31(0)6 46 34 53 24 erik@vandersloot.eu

Vanaf 1 augustus 2017 is het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel van kracht.

Bekwaamheidsdossier onderwijs De competentiemeter voor het onderwijs ondersteunt scholen en onderwijsinstellingen bij het voldoen aan de wet en regelgeving van het “Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel”.
Het bekwaamheidsdossier beschikt over een adaptieve competentiemeter waarbij de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van onderwijzers, leraren en docenten kunnen worden gemeten, bewaakt en gepresenteerd.
Ook is er in het bekwaamheidsdossier de mogelijkheid tot het vastleggen en bewaken van:
• Relevante diploma’s
• Getuigschriften
• Curriculum Vitae
• Persoonlijk Ontwikkelingsplan
• en functionerings- en beoordelingsgesprekken

Process 2 IT consultancy en E. van der Sloot waren betrokken bij het tot stand komen van dit product

Bewaren

Bewaren