+31(0)6 46 34 53 24 erik@vandersloot.eu

Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is beperkt.

Publicaties

Bekwaamheidsdossier online

Bekwaamheidsdossier online

Vanaf 1 augustus 2017 is het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel van kracht.

Bekwaamheidsdossier onderwijs De competentiemeter voor het onderwijs ondersteunt scholen en onderwijsinstellingen bij het voldoen aan de wet en regelgeving van het “Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel”.
Het bekwaamheidsdossier beschikt over een adaptieve competentiemeter waarbij de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van onderwijzers, leraren en docenten kunnen worden gemeten, bewaakt en gepresenteerd.
Ook is er in het bekwaamheidsdossier de mogelijkheid tot het vastleggen en bewaken van:
• Relevante diploma’s
• Getuigschriften
• Curriculum Vitae
• Persoonlijk Ontwikkelingsplan
• en functionerings- en beoordelingsgesprekken

Process 2 IT consultancy en E. van der Sloot waren betrokken bij het tot stand komen van dit product

Bewaren

Bewaren

Migratie Microsoft Navision Native DB to SQL

Navision migratie teamleider

Migratie Microsoft Navision Native DB to SQL

Sinds een aantal maanden ben ik betrokken bij een migratietraject van Microsoft Navision 5 (native database) naar Microsoft Navision 2016 (SQL). De migratie bestaat uit een aantal conversies maar natuurlijk ook uit technische en infrastructurele aanpassingen.

In een testomgeving is inmiddels een eerste conversie met representatieve data een feit. Naast de migratie van Navision 5 => Navision  2009 => Navision 2013 => Navision .2015 => Navision 2016 behels de migratie ook nog eens een conversie van een native database naar een SQL omgeving.

 

Preparation: SQL Database: Native DB: Export all Tables into a FOB

  1. Native DB: For all NAV Keys set “MaintainSQLIndex” and “MaintainSIFTIndex” to FALSE (except for the clustered index; this could be done with a few lines of C/AL code, modifying table 2000000067 “Key” or manually just for the most important/large tables)
  2. Native DB: Create the native Backup (FBK)
  3. SQL DB: Restore the FBK (maybe not all companies at a time) – only the table objects have to be created but no indexes and SIFT/VSIFT
  4. SQL DB: Import the FOB from Step 1; maybe large tables alone (one by one) – this will create the indexes/SIFT/VSIFT; but after each import-batch you could commit, thus reducing the load on the system